FFÚ podporuje excelenci!

Na Fakultě financí a účetnictví si vážíme skvělých výsledků – jak studijních, tak i pracovních. Proto se v uplynulých dnech setkal děkan fakulty prof. Musílek se studenty s nejlepším prospěchem za minulý akademický rok a také s vyučujícími s nejlepšími výsledky ze studentské ankety z každé katedry.

Nejlepší studenti

Dobrou fakultu dělají dobří studenti a absolventi – svými skvělými výsledky přispívají k dobrému jménu fakulty. Proto se vedení fakulty setkalo s 1. percentilem nejlepších studentů z každého studijního programu.

Na setkání byli pozváni:

  • A. Avetisyan, M. Bečvaříková, N. Bendíková, L. Červinková, O. Degtiar, N. Eliášová, D. Gajarová, D. Hrubý, K. Josková, A. Jalůvka, J. Minarčík, J. Mokrejš, K. Novotný, K. Petrášová, O. Pařík, M. Pohlová, N. Ryazantseva, E. Sauerová, A. Sedláková, O. Souček, A. Slováková, K. Šantora, V. Venislovas, Z. Vosáhlová.

Přejeme další vynikající výsledky ve studiu i následujím pracovním životě.

Nejlépe hodnocení vyučující

Děkan fakulty se sešel a ocenil vyučující, kteří na každé katedře získali nejlepší hodnocení ve studentských anketách za minulý akademický rok:

  • doc. M. Arltová, Ing. A. Křehnáčová, prof. M. Mandel, Dr. J. Molín, Dr. M. Pláničková, prof. P. Teplý, Dr. T. Vacínová.

Všem děkujeme!

Na Fakultě financí a účetnictví si vážíme skvělých výsledků - jak studijních, tak i pracovních. Proto se v uplynulých dnech setkal děkan fakulty prof. Musílek se studenty s nejlepším prospěchem za minulý akademický rok a také s vyučujícími s nejlepšími výsledky ze studentské ankety z každé katedry.