FFÚ podporuje vrcholové sportovkyně a sportovce!

FFÚ si váží vrcholových sportovkyň a sportovců  a umožňuje jim skloubit jejich kariéru se studiem na fakultě pomocí programu duální kariéry. 

Zařazením do programu studentky a studenti získávají možnost individuálního studijního plánu, výhody související s ubytováním, zvýhodnění pro prioritní zápis předmětů a další výhody. Více informací o duální kariéře naleznete zde.