FFÚ předala pamětní medaile při příležitosti 30 let od svého založení

Při příležitosti 30. výročí založení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze schválil Akademický senát FFÚ na návrh děkana fakulty udělení pamětních medailí šesti významným osobnostem a jejich dlouhodobou spolupráci a příspěvek k rozvoji a prezentaci fakulty. Medaile byly oceněným předány v úterý 2. listopadu 2021 na slavnostním shromáždění pracovníků a spolupracovníků fakulty, které bylo spojeno s divadelním představením a navazujícím společenským setkáním v divadle Na Jezerce.

Pamětní medaile FFÚ obdrželi 2.11.2021 následující osobnosti:
doc. Ing. Jan Doležal, CSc. za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru účetnictví a auditingu na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, členství v její vědecké radě, jakož i za prezentaci fakulty mimo VŠE v Praze.
doc. Ing. Jana Marková, CSc. za dlouholetý přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru měnové teorie a politiky na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze.
Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru zdanění a daňová politika na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, členství v její vědecké radě, spolupráci s Komorou daňových poradců ČR a Národní účetní radou, jakož i za prezentaci fakulty mimo VŠE v Praze.
prof. Ing. Rudolf Šlosár, Ph.D. za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru didaktika ekonomických předmětů na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, jakož i za prezentaci fakulty mimo VŠE v Praze.
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru účetnictví a auditingu na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, členství v její vědecké radě, za osobní přínos k rozvoji spolupráce s Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislavě, jakož i za prezentaci fakulty mimo VŠE v Praze.
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru zdanění a daňová politika na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, za podíl na vzniku katedry veřejných financí a výkon funkce jejího vedoucího, členství ve vědecké radě fakulty, jakož i za prezentaci fakulty mimo VŠE v Praze.

Fotogalerie ze slavnostního shromáždění a divadelního představení:

FFÚ předala pamětní medaile při příležitosti 30 let od svého založení