FFÚ Research Newsletter (spring 2021)

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze zveřejňuje první číslo svého Research Newsletteru, které přináší přehled kvalitních výzkumných článků a knih pracovníků fakulty z předchozího pololetí. Newsletter obsahuje rovněž přehled obhájených disertačních prací a konferencí a obdobných akcí plánovaných na fakultě na rok 2021.

  • Druhé číslo Research Newsletteru vyjde na podzim 2021.
  • Aktuální seznam konferencí a seminářů pořádaných fakultou je zde.
FFÚ Research Newsletter (spring 2021)