FFÚ se stala spoluřešitelem projektu GA ČR EXPRO

28. listopadu
2018

Grantová agentura ČR vybrala v celé ČR v rámci  excelence v základním výzkumu EXPRO  k financování pro roky 2019-2023 tři projekty v oblasti společenského výzkumu. Jedním z nich je projekt „Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů“ (Frontiers in Energy Efficiency Economics and Modelling – FE3M).

Hlavním řešitelem projektu je Centrum pro otázky životního prostředí UK (Prof. Anna Alberini, Dr. M. Ščasný), spoluřešitelem z FFÚ VŠE (prof. Karel Janda). Gratulujeme!

FFÚ se stala spoluřešitelem projektu GA ČR EXPRO