Imatrikulace studentů doktorského studia

Dne 25. září 2019 proběhla slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků doktorského studia. Doktorské studium je příležitostí pro získání pokročilých znalostí v oboru Finance a Účetnictví, výjezdy na kvalitní konference a univerzity v zahraničí.

Doktorandi se rovněž  zapojují do výuky na nižších stupních studia.

Nově přijatým doktorandům gratulujeme!