Informace k zahájení výuky v zimním semestru 2020-2021

Pozor – změna (z 18.9.2020 v 13:27)!

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib dnes 18.9.2020 v 11:57 na Twitteru ve uvedl:  „Praha bude na semaforu červená. Dohodli jsme se s hygieniky, že v průběhu příštího týdne zavedeme distanční výuku ve všech pražských vysokých školách. Když jsem to navrhoval na začátku týdne, nebyla na tom bohužel ještě shoda.

Vedení VŠE v Praze na novou situaci reagovalo zrušením opatření ze 17.9.2020posunutím začátku výuky na úterý 29.9.2020, kdy začne online výuka a rektorka po projednání s děkany vydala 19.9.2020 nové „Opatření k organizaci výuky…„, které zohledňuje rozhodnutí primátora i pražské hygieny.

Následující text připravený ve čtvrtek 17.9.2020 ráno, který jste si možná přečetli, již tedy není v tomto ohledu aktuální, ostatní části však zůstávají relevantní.


Vážené studentky a studenti,

vedení VŠE v Praze na jednání krizového štábu rektorky a všech děkanů fakult rozhodovalo o podobě výuky v zimním semestru 2020/2021 v situaci zvyšujícího se šíření nákazy koronavirem. Hlavním výsledkem jednání jsou hygienická opatření správy budov, která jsou aplikována v prostorách školy, pravidla pro zahájení a průběh výuky a pravidla pro konání jiných než výukových akcí v prostorách VŠE. Bez toho, abych zabíhal do podrobností musím konstatovat, že rozhodování krizového štábu VŠE se muselo podřídit také pokynům jak Ministerstva školství, orgánům hygieny tak i Národního akreditačního úřadu, z jehož Vyjádření ze 16.9.2020 pro vaši informaci cituji:

Jestliže by však mělo jít o plošné zrušení prezenční výuky v daném studijním programu, NAÚ logicky uvedl, že takovéto rozhodnutí musí být dáno opatřením nebo doporučením státních orgánů (tak, jak tomu bylo na jaře letošního roku). Není totiž možné, aby vysoká škola přestala plnit své povinnosti vyplývající z platných akreditací pouze na základě vlastního rozhodnutí.

Pro rychlou orientaci shrnuji hlavní body, které jsou výsledkem jednání krizového štábu:

  • V zájmu centralizace všech aktuálních informací týkajících se koronaviru na VŠE byla vytvořena na hlavní webové stránce VŠE samostatná položka menu „Aktuality ke koronaviru“ a prosím vás, abyste ji pravidelně sledovali.
  • Na výše uvedené adrese najdete také úplné znění opatření, která jsou výsledkem jednání krizového štábu VŠE a další aktuality ke koronaviru.
  • Rektorka VŠE rozešle informaci k zahájení výuky v zimním semestru všem studentům a učitelům e-mail.
  • Výuka bakalářských a magisterských programů probíhá standardní prezenční formou od pondělí 21. 9. 2020. Studenti jsou povinni mít i v učebnách nasazeny roušky nebo jiné ochranné prostředky.
  • Studenti a zaměstnanci mají povinnost hlásit onemocnění COVID-19 a informovat o osobách, se kterými přišli ve škole do bližšího a delšího kontaktu. Pro tyto účely je k dispozici email karantena@vse.cz.
  • Pro učitele i studenty bylo vytvořeno „desatero“ jak postupovat v případě nákazy koronavirem nebo nařízené karantény, které je také zveřejněno v Aktualitách ke koronaviru na hlavní webové stránce VŠE.
  • Sledujte také webové stránky FFU.vse.cz, abyste byli podrobněji informováni o případných dalších pravidlech aplikovaných na naší fakultě.
  • Při řešení způsobu plnění studijních povinností v případech onemocnění nebo nařízené karantény studentů bude FFÚ postupovat standardním způsobem jako v případě jiných onemocnění, tj. náhradní výukou, omluvením předmětu nebo přerušením studia podle délky neschopnosti studenta účastnit se výuky (viz podrobnější informace k omlouvání studentů v souvislosti s COVID-19)

Děkuji všem studentům i učitelům za vstřícnost při řešení konkrétních problémů vyvolaných danou situací a věřím, že vše zvládneme stejně dobře jako se nám to povedlo na jaře v letním semestru.

Ladislav Mejzlík
děkan fakulty