KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci

Katedra financí a oceňování podniku VŠE v Praze ve spolupráci s APOGEO Group vyhlašují pro letní semestr 2018/2019 Soutěž o nejlepší diplomovou práci

Cílem soutěže o nejlepší diplomovou práci je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících diplomových prací. Soutěž o nejlepší diplomovou práci je vyhlášena pro diplomové práce zpracovávané v letním semestru 2018/2019 na Katedře financí a oceňování podniku VŠE v Praze (dále jen „KFOP“). Soutěže se mohou zúčastnit práce odevzdané, obhájené, ale i dosud neodevzdané (nicméně ve formě hodné soutěže) v letním semestru 2018/2019.

Oceněné diplomové práce budou finančně ohodnoceny:

  • 1. místo – odměna 10 000 Kč
  • 2. místo – odměna 5 000 Kč
  • 3. místo – odměna 3 000 Kč

Autoři těchto prací zároveň získají možnost stáže v APOGEO Group.

 

Více informací na https://kfop.vse.cz/blog/2019/03/29/kfop-a-apogeo-group-vyhlasuji-soutez-o-nejlepsi-diplomovou-praci/