Mimořádné přihlašování na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v LS 2021

Na výměnné pobyty v LS 2021 se budou moci přihlašovat studenti ve 3. roce Bc. studia a Mgr. studenti. Přihlášky se budou otevírat 8.9.2020.

Výjimečně se budou moci na opakovaný výjezd ve stejném stupni studia přihlásit i studenti, kteří realizovali semestrální výměnný pobyt v zahraničí na LS 2020.

Podrobnější informace naleznete na:

https://ozs.vse.cz/aktuality/mimoradne-prihlasovani-na-semestralni-vymenne-pobyty-v-zahranici-v-ls-2021/

https://ozs.vse.cz/english/news/additional-application-period-for-the-exchange-programme-in-the-spring-semester-2021/

https://www.facebook.com/vsestudyabroad/photos/a.1466680510287057/2719650424990053/

 

Výsledky mimořádného přihlašování budou zveřejněny již 18.9.2020.  

Poznámka: Výjezdy studentů, kteří budou v pokročilé fázi studia, a opakované výjezdy budou podmíněny souhlasem FFÚ. Seznam těchto studentů bude po uzavření přihlášek 14.9.2020 odeslán na fakulty k posouzení, zda mohou pokračovat v mimořádném výběrovém řízení.