Ministerstvo financí prohlubuje spolupráci s FFÚ VŠE

Děkan FFÚ Petr Musílek a ministr financí Zbyněk Stanjura ve středu 19. 12. 2023 podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí.

Memorandum umožní studentům absolvovat odborné praxe na Ministerstvu financí a zároveň konzultovat s odborníky problematiku v oblasti jejich zájmu či studentských závěrečných prací. Experti MF pak budou na FFÚ hostovat formou přednášek, seminářů či workshopů, aby studenti dostali možnost seznámit se s postřehy a zkušenostmi z praxe. Memorandum bylo uzavřeno na dobu neurčitou.

Děkan fakulty prof. Musílek k uzavření memoranda uvedl:
Studenti i učitelé fakulty dlouhodobě spolupracují jako zaměstnanci či experti s Ministerstvem financí i jeho podřízenými složkami. Jsem rád, že můžeme pro tuto spolupráci nastavit novou institucionální platformu a zároveň zapojit špičkové experty MF ČR do vzdělávání na naší fakultě.“

Ministr financí Stanjura podpis memoranda okomentoval: 
Spolupráce Ministerstva financí a vzdělávacích institucí je skvělou zprávou pro všechny strany. Profitovat z toho budou jak studenti, tak vyučující a odborníci pracující ve státní správě. Řada absolventů této prestižní vysoké školy po dokončení studia zamíří právě do státní správy, řada našich zaměstnanců se zase věnuje činnostem v akademické oblasti. Vzájemná spolupráce je logická a oboustranně prospěšná.