Nejlepší publikace FFÚ za předchozí rok

Děkan fakulty vyhlásil na základě tajného hlasování členů Vědecké rady fakulty nejlepší publikace za předchozí rok. Vítězové jsou tučně vyznačení autoři z FFÚ:


Nejlepší článek v časopise s oponentním řízením:

FISZEDER, Piotr, FALDZINSKI, Marcin, MOLNÁR, PeterAttention to oil prices and its impact on the oil, gold and stock markets and their covariance. Energy Economics. 2023


Nejlepší práce monografického charakteru a práce prezentující významný výzkumný projekt:

ZÍDKOVÁ, HanaDaň z přidané hodnoty: Efektivita jejího systému a výběru v Evropské unii. Nakladatelství Oeconomica. 2023


Nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:

ČASTA, MartinSupply shocks, demand shocks and yield curve dynamics. Finance Research Letters. 2022


Vítězům gratulujeme!

Nejlepší publikace FFÚ za předchozí rok