Nový projekt TAČR na omezení emisí NOx

Technologická agentura ČR (TAČR) vyhlásila výsledky 3. veřejné soutěže „Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život„.

Na 4. místě z 256 podaných návrhů se v této soutěži umístil projekt Centra dopravního výzkumu, v.v.i. s názvem „NOx2030 – Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů“, na jehož řešení se bude v letech 2021 – 2023 podílet také Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze.