Oslava 25. výročí založení Národní účetní rady

Národní účetní rada oslavila v pondělí 22. dubna 2024 v reprezentačních prostorech Senátu Parlamentu České republiky 25. výročí svého založení.

Zakládajícími členy Národní účetní rady jsou:

  • Komora daňových poradců ČR
  • Komora auditorů ČR
  • Svaz účetních ČR
  • Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Oslavy se zúčastnilo více než 100 významných osob z oblasti účetnictví, daní a auditu, a to jak z organizací sdružených v Národní účetní radě, tak i ze státní správy, nejrůznějších dalších organizací, firem a institucí včetně akademické sféry. Součástí oslavy byly projevy jednotlivých vystupujících (viz odkaz na pozvánku níže) a také hudební vystoupení klavíristky Andrey Mottlové Vavrušové. Oslava byla zakončena živou diskusí účastníků v průběhu slavnostního rautu a také komentovanou prohlídkou prostor Senátu PČR, za kterou včetně záštity a podpory celé akce děkujeme Senátu PČR a jmenovitě pak:

  • prof. Dr. Ing. Miroslavu Plevnému, předsedovi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
  • Ing. Lukáši Wagenknechtovi, členovi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Fotografie z oslavy tradičně nafotil pan Daniel Hamerník a naleznete je v samostatné části webu Národní účetní rady.

Pozvánka s programem:
Oslava 25. výročí založení Národní účetní rady