Průběžná informace o realizaci projektu ESF

Fakulta financí a účetnictví je od 1. června 2017 zapojena do projektu „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Zahájení projektu: 01.06.2017
Konec projektu: 31.12.2022
Za dobu realizace projektu se pro učitele a zaměstnance Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze podařilo díky projektu podpořit například:
  • organizaci 41 interních vzdělávacích kurzů,
  • účast na 42 externích tuzemských či zahraničních kurzech,
  • absolvování více než 4000 hodin vzdělávání,
  • tvorbu 9 nových předmětů v cizích jazycích,
  • modernizaci 52 předmětů pro nové bakalářské a navazující magisterské studijní programy,
  • 9 tuzemských a zahraničních stáží na podporu efektivního řízení či spolupráce s Alumni,
  • realizaci 5 seminářů pro zájemce o výjezdy do zahraničí,
  • nákup 41 notebooků.

Další aktivity budou probíhat průběžně podle plánu až do konce realizace projektu, tedy do 31. 12. 2022.