Online otázky & odpovědi pro uchazeče o studium na FFÚ

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá dne 9. března 2022 od 14:00 hodin Den otevřených dveří VŠE pro zájemce o navazující magisterské studium na všech svých fakultách, ve kterém představí Fakultu financí a účetnictví a studium na ní děkan Ladislav Mejzlík a studentská tajemnice Gabriela Horáková.

Kromě toho se Fakulta financí a účetnictví rozhodla uspořádat v pátek 11. března 2022 od 14:00 hodin vlastní vysílání na YouTube, ve kterém bude děkan Ladislav Mejzlík a proděkanka Dana Dvořáková online odpovídat na otázky uchazečů o studium ve studijních programech FFÚ:

Online otázky & odpovědi pro uchazeče o studium na FFÚ