Petr Teplý z FFÚ jmenován profesorem

Jmenování nových profesorů v Karolínu:

  • Za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy proběhlo dne 18. prosince 2019 slavnostní jmenování nových profesorů. Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval s účinností od 28. listopadu 2019 celkem 69 profesorů, z nichž čtyři působí na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Srdečně blahopřejeme:

  • prof. PhDr. Petru Teplému, Ph.D. z Fakulty financí a účetnictví
  • prof. Ing. Martinu Lukešovi, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské
  • prof. Ing. Karlu Zemanovi, CSc. z Národohospodářské fakulty
  • prof. Ing. Janu Čadilovi, Ph.D., který je rektorem soukromé vysoké školy Unicorn, ale působí i na Národohospodářské fakultě a Fakultě podnikohospodářské.