PF 2023

Děkujeme za spolupráci v letošním roce a přejeme všem klidný konec roku 2022 a šťastný nový rok 2023!

Petr Musílek

děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

PF 2023