Přednáška: Národní rozpočtová rada – první rok existence

27. března
2019

Fakulta financí a účetnictví a Rozvojové a poradenské centrum VŠE v Praze pořádá v cyklu Absolventských střed pro absolventy, širokou odbornou veřejnost i studenty odbornou přednášku:

Národní rozpočtová rada – první rok nezávislého a odborného dohledu nad dodržováním rozpočtových pravidel

Koncem ledna načala už druhý rok své existence Národní rozpočtová rada – tým nezávislých odborníků. kteří hlídají, aby veřejné instituce dodržovaly rozpočtová pravidla a dbaly na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

  • Jak se Radě daří naplňovat její poslání?
  • Proč nejsou české veřejné finance v tuto chvíli dlouhodobě udržitelné a co se s tím dá dělat?

O tom vám řeknou více členové národní rozpočtové rady:

  • Eva Zamrazilová a
  • Jan Pavel

Místo a čas:

  • středa 27. března 2019 od 18:00 hodin
  • posluchárna RB211

Přihlašování a více informací na:  https://absolventi.vse.cz/muj-ucet/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu/

Přednáška: Národní rozpočtová rada – první rok existence