Přijímací řízení pro uchazeče o studium v bakalářských a nav. magisterských studijních programech na FFÚ VŠE od ak. roku 2024/2025

V souladu s platným vysokoškolským zákonem, vnitřními předpisy VŠE v Praze a Opatřením děkana o přijímacím řízení děkan FFÚ VŠE v Praze v týdnu od 6. května 2024 rozhodl o prominutí přijímacích zkoušek některým uchazečům o studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Uchazečům, kterým byly příjímací zkoušky prominuty, bylo v tomto týdnu zasláno oznámení o splnění podmínek přijetí nebo rozhodnutí o přijetí.

Uchazečům, kterým nebyly příjímací zkoušky prominuty, bude na začátku týdne od 13. května 2024 elektronicky zaslána pozvánka k příjímací zkoušce.

Gratulujeme všem již nyní úspěšným uchazečům.

FFÚ VŠE

Přijímací řízení pro uchazeče o studium v bakalářských a nav. magisterských studijních programech na FFÚ VŠE od ak. roku 2024/2025
  • Autor: FFÚ
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: