Prodloužení spolupráce s Finanční správou

14. června
2023

Za přítomnosti generální ředitelky Finanční správy Simony Hornochové, rektora VŠE Petra Dvořáka a proděkana pro rozvoj FFÚ Ladislava Mejzlíka bylo ve středu 14. června 2023 podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi FS a FFÚ, která další skupině zaměstnanců Finanční správy umožní studium tříletého bakalářského studijního programu Zdanění a daňová politika. Pro tento krok byl mimo jiné rozhodující i úspěch 20 studentů z řad zaměstnanců Finanční správy, kteří se programu zúčastnili jako historicky první ročník a kteří studium zakončili s diplomem v ruce.

Jsme přesvědčeni, že je tato spolupráce dobrým příkladem, jak plnit roli veřejné vysoké školy a jak propojovat akademickou půdu a praxi. V této souvislosti patří poděkování všem, kteří se na přípravě prvního i druhého kola studia podíleli, a to na obou smluvních stranách.

Pevně věříme, že nová skupina bude následovat své předchůdce a využije tuto jedinečnou příležitost, přestože sladění pracovního, osobního a studijního života jistě není mnohdy snadné.