Publikační soutěž děkana FFÚ 2020: nejlepší výsledky

Fakulta každoročně pořádá publikační soutěž děkana, v které jsou posuzovány nejlepší recenzované články a knihy akademických pracovníků a doktorandů. Publikace hodnotí profesorský sbor fakulty.

V roce 2020 se v kategorii nejlepších článků umístili na prvních místech K. Janda a J. Kouřílek (Residual shape risk on natural gas market with mixed jump diffusion price dynamicsEnergy Economics, 2020, DOI: 10.1016/j.eneco.2019.07.025 a doktorandka K. Gevorgyan Kristine (Do demographic changes affect house pricesJournal of Demographic Economics, 2019, DOI: 10.1017/dem.2019.9).

V kategorii nejlepší knižní publikace se na prvním místě umístila J. Tepperová s monografií Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení: Souvislosti a kolize v národním i mezinárodním kontextu. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2019. 154 s. ISBN 978-80-245-2324-8.

Gratulujeme!