Publikační úspěchy pracovníků FFÚ

Vědeckým pracovníkům z FFÚ se podařilo publikovat výsledky výzkumu v předních zahraničních časopisech v prvním kvartilu.

Gonul Colak z katedry bankovnictví a pojišťovnictví je členem kolektivu autorů, kteří se ve svém článku Lean against the wind: The effect of policy uncertainty on a firm’s corporate social responsibility strategy zabývají vlivem politické nejistoty na sociální odpovědnost firem.
Simona Malovaná z katedry měnové teorie a politiky je členkou kolektivu autorů, kteří ve článku A prolonged period of low interest rates in Europe: Unintended consequences zkoumají dopady období nízkých úrokových sazeb na finanční stabilitu.
Piotr Fiszeder, Marcin Faldzinski a Peter Molnár z katedry měnové teorie a politiky se ve svém článku Attention to oil prices and its impact on the oil, gold and stock markets and their covariance věnují vztahu cen ropy a akciového trhu.
Simona Malovaná z katedry měnové teorie a politiky je členkou kolektivu autorů, kteří se ve článku Monetary policy spillover to small open economies: Is the transmission different under low interest rates? zabývají způsobem, jakým monetární politika velkých světových ekonomik ovlivňuje bankovní půjčky v menších otevřených ekonomikách.

Všem autorům gratulujeme k publikování!

Publikační úspěchy pracovníků FFÚ