Realizace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví na VŠE v Praze

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, vedení VŠE v Praze a děkani všech šesti jejích fakult přijali rozhodnutí jehož celý text bude rozeslán e-mailem a je k dispozici na webu VŠE v Praze:

 

Realizace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví na VŠE v Praze