Rektorka předala diplomy novým docentkám FFÚ

V úterý 2. února 2021 předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Hana Machková během online jednání Vědecké rady VŠE v Praze jmenovací dekrety čtyřem novým docentům z nichž se ve dvou případech jedná o nové docentky Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze:

  • doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. – docentka katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze obhájila habilitační práci na téma „Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společnost“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 24. června 2020. Byla jmenována docentkou pro obor Účetnictví a finanční řízení s účinností od 1. srpna 2020.

Podrobnější informace: Doc. Skálová dlouhodobě působí na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE. Je garantem předmětů magisterského stupně studia. Významně se podílela na novém metodickém pojetí předmětů. Podílí se na vzdělávání dospělých v oblasti účetnictví a daní. Na základě výsledků jejího výzkumu provedeného v ostatních zemích EU přistoupilo Ministerstvo spravedlnosti k novelizaci zákona o přeměnách. Doc. Skálová je členkou v odborných společnostech a redakčních radách, její vědecké výsledky jsou respektovány odbornou komunitou v ČR i na Slovensku.

  • doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D. – docentka katedry veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze obhájila habilitační práci na téma „Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 24. června 2020. Byla jmenována docentkou pro obor Finance s účinností od 1. srpna 2020.

Podrobnější informace: Vědecko-výzkumná činnost doc. Tepperové je prakticky od počátku její pedagogické dráhy spojena s problematikou veřejných financí, zejména s daňovou problematikou a problematikou sociálního a zdravotního pojištění. Jako členka řešitelského týmu se podílela na dvou úspěšně obhájených externích projektech aplikovaného výzkumu na téma výběru a vymáhání pojistného a daní, dále se účastnila výzkumu v rámci tří interních grantů a v současné době je aktivní členkou řešitelského týmu externího projektu GAČ. Je uznávanou osobností nejen v akademické komunitě, ale i v širší odborné veřejnosti. Dokladem uznání veřejnosti jsou i vyzvané odborné přednášky a prezentace vlastního výzkumu na renomovaných zahraničních univerzitách.