Režim FFÚ po dobu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vzhledem k tomu, že Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví zakazuje „…osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách…“ žádáme všechny studenty, aby neřešili osobně ani jiné (např. administrativní) záležitosti, ale využívali k tomu výhradně spojení telefonem, e-mailem nebo jinými prostředky, které nevyžadují jejich osobní návštěvu školy. Toto opatření platí pro veškeré záležitosti studentů všech forem a studijních programů bez výjimky.

Pracovníci fakulty jsou v tomto ohledu informováni a budou k dispozici prostřednictvím e-mailu, který upřednostňujeme, popřípadě telefonicky. Jsou zrušeny veškeré úřední hodiny pro osobní návštěvy studentů až do odvolání.

Formu a obsah náhrady prezenčního studia všem studentům fakulty určí garanti jednotlivých předmětů, kteří také určí kdy a jak bude splnění této náhradní výuky ověřeno. Garanti předmětů budou studenty kontaktovat elektronicky a v případě dotazů ke studiu daných předmětů se obracejte přímo na ně.


Studijní oddělení pro bakalářské a magisterské studenty prostřednictvím e-mailů jednotlivých studijních referentek nebo v následujících hodinách na telefonním čísle (+420) 224 095 140:

  • Pondělí – čtvrtek 900-1500 hodin
  • Pátek 900-1200 hodin

Na stejném telefonním čísle se mohou informovat také zájemci o studium vzhledem k probíhajícímu přijímacímu řízení.

Studijní oddělení pro, doktorské studenty a studenty MIFA prostřednictvím e-mailů jednotlivých studijních referentek nebo v následujících hodinách na telefonním čísle (+420) 774 617 347 (doktorské studium) nebo Skype pro studenty MIFA: mifa.vse :

  • Pondělí – čtvrtek 900-1500 hodin
  • Pátek 900-1200 hodin

Sekretariát děkana fakulty můžete kontaktovat e-mailem kubova@vse.cz nebo na telefonním čísle: (+420) 224 095 121 nebo (+420) 777 327 462 v následujících hodinách:

  • Pondělí – čtvrtek 900-1500 hodin
  • Pátek 900-1200 hodin

Děkujeme všem za konstruktivní přístup k řešení vzniklé situace.