12. ročník odborného semináře NÚR

Dovolujeme si Vás pozvat již na 12. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře bude upozornění na novinky a na časté chyby v účetnictví a zároveň doporučení, jak správně postupovat při řešení vybraných problémů v účetnictví, auditu a daních. Stejně jako i v minulých letech budou představeny nové interpretace účetních předpisů připravené Národní účetní radou v uplynulém roce.
Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.
  • Organizační zabezpečení semináře NÚR zajišťuje Komora daňových poradců ČR. Na seminář se můžete přihlásit pouze prostřednictvím e-shopu KDP ČR na webových stránkách KDP ČR: www.kdpcr.cz/nur
  • Při přihlašování můžete volit mezi prezenční účastí nebo účastí online.
  • Prezenční účastníci semináře musí splňovat protiepidemická opatření platná v době konání semináře. Počet prezenčních účastníků semináře je dán nejen kapacitou Vencovského auly, ale rovněž případnými protiepidemickými omezeními. Při zhoršené epidemiologické situaci, znemožňující konání semináře prezenčně, budou všichni prezenčně přihlášení účastníci automaticky převedeni na online účast.
  • Kontaktní osobou je pan Vít Šelešovský, telefon: 542 422 317, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz.
  • Pro studenty vysokých škol platí symbolický registrační poplatek 300 Kč bez DPH.

Další informace najdete na:


Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování, která byla založena v roce 1999 a jejími členy jsou:

  • Komora auditorů České republiky
  • Komora daňových poradců České republiky
  • Svaz účetních ČR
  • Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví VŠE
12. ročník odborného semináře NÚR