Kurz „Vybrané účetní problémy a jejich vztah k daním“

Základní organizační informace o školení

Termín konání: 1. listopadu 2019, 09:00 až 16:00
Lektoři: Ing. Jana Skálová, Ph.D. a Ing. Jan Molín, Ph.D.
Místo konání: VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3; Místnost 209 Rajská budova
Cena: 2 500 Kč + 21 % DPH (v ceně zahrnuty podkladové materiály a občerstvení)
Storno podmínky: uhrazené vložné se nevrací; náhrada jiným účastníkem je možná
Kontakt:
další informace podá sekretářka KFÚA Marie Purmenská
Účastníkům bude vystaven certifikát o absolvování školení
PŘIHLAŠOVÁNÍ na školení ZDE

Obsah školení:

1) Dlouhodobá aktiva:
 • určení pořizovací ceny a vztah ke vstupní ceně u daně z příjmů
 • poskytnuté slevy dodavatelem v období po zařazení do užívání
 • dotace na pořízení DA; následné vrácení dotace
 • specifika nemovitostí, včetně daňových dopadů
2) Odložená daň:
 • princip odložené daně a její vztah ke splatné dani
 • metody výpočtu odložené daně
 • první použití metody odložené daně
 • směrnice ATAD a její vliv na odloženou daň
3) Vlastní kapitál:
 • základní účetní operace s vlastním kapitálem
 • fondy z přecenění
 • změny účetních metod a opravy chyb, daňové důsledky
 • snižování vlastního kapitálu a daňové souvislosti
4) Kategorizace účetních jednotek:
 • vymezení kategorií jednotek
 • podmínky přechodu mezi kategoriemi
 • změny účetních metod při přechodu mezi kategoriemi
 • daňové důsledky přechodu mezi kategoriemi
5) Účetní a daňové novinky 2019 a 2020
6) Diskuze a dotazy