Úprava pravidel přijímacího řízení na FFÚ VŠE v Praze

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů umožnil vysokým školám změnit původně naplánovaný termín a již vyhlášená pravidla přijímacího řízení konaného v roce 2020, pokud tuto změnu vyhlásí (v souladu s § 3 Přijímání ke studiu) ve lhůtě nejpozději 15 dnů před konáním přijímací zkoušky a zároveň umožnil jejich konání distanční (online) formou. Na základě toho se vedení FFÚ rozhodlo upravit původní pravidla a vyhlásit nová (dále uvedená) pravidla pro akademický rok 2020/2021, která byla schválena Akademickým senátem FFÚ VŠE v Praze dne 15.5.2020.


Přijímací řízení do bakalářského studia

1. Děkan promine skládání písemné přijímací zkoušky uchazečům, kteří:

  1. Podali přihlášku do bakalářského studia některého ze studijních programů FFÚ a nejsou povinni absolvovat vstupní test z českého jazyka a nemají povinnost předložit nostrifikaci svého středoškolského vzdělání (tedy uchazečům, kteří v rámci svého studia na střední škole složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka).
  2. Tito uchazeči budou přijímáni na základě známek z matematiky a angličtiny v pololetí a na konci třetího (předposledního) ročníku a v pololetí čtvrtého (posledního) ročníku.
  3. Uchazeči byli již 7. 5. 2020 vyzvání e-mailem k zaslání naskenovaných vysvědčení, a to s termínem nejpozději do 20. 5. 2020.
  4. V případě, že uchazeč nemá na vysvědčení známku z angličtiny bude hodnocení provedeno na základě známky z jiného cizího jazyka, který uchazeč na střední škole studoval.

2. Uchazečům, kterým nebude na základě studijních výsledků písemný přijímací test prominut, bude umožněno složit přijímací test z matematiky a angličtiny v pondělí 22. 6. 2020, a to distanční (online) formou.

3. Uchazeči, kteří musí skládat vstupní test z českého jazyka, jej složí distanční (online) formou v původním termínu v pondělí 8. 6. 2020. Pokud zkoušku z češtiny složí úspěšně (dosáhnou tedy minimální 60 bodové hranice), mohou se zúčastnit přijímacího testu z matematiky a angličtiny distanční (online) formou v pondělí 22. 6. 2020 spolu ostatními studenty, kterým nebyl přijímací test prominut.

4. Uchazeči s českým občanstvím, kteří studovali v zahraničí a mají povinnost předložit nostrifikaci svého středoškolského vzdělání, se budou rovněž účastnit přijímacího testu z matematiky a angličtiny v pondělí 22. 6. 2020 distanční (online) formou.

Další informace o přijímacím řízení do bakalářského studia na FFÚ najdete na samostatné stránce.


Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

1. Uchazečům, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia některého ze studijních programů FFÚ a absolvovali (či případně v LS 2019/2020 dokončují) své bakalářské studium na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, bude přijímací test na základě jejich studijních průměrů dosažených do konce ZS 2019/2020 odpuštěn.

2. Uchazeči, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia a absolvovali bakalářské studium (či případně v LS 2019/2020 dokončují bakalářské studium) na jiných fakultách VŠE v Praze, či na jiných vysokých školách, musí složit přijímací testy z ekonomie a z odborného předmětu distanční (online) formou v původně plánovaném termínu ve úterý 23. 6. 2020.

Další informace o přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia na FFÚ najdete na samostatné stránce.


V případě, že budete mít k novým pravidlům jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, neváhejte nás, prosím, kontaktovat: