Úspěch studentů VŠE v univerzitní celostátní soutěži JA Czech

Studenti, kteří v zimním semestru 2023/2024 absolvovali předmět 1DP049 Cvičná firma, se zúčastnili 2. ročníku univerzitní celostátní soutěže JA Czech a umístili se na druhém místě.

VŠE reprezentovali tito studenti a studentky bakalářského studia:

  • Markéta Ševčíková (FFU; studijní obor Finance)
  • Anna Vacková (FFÚ; studijní obor Finance)
  • David Stareček (FMV; studijní obor Mezinárodní obchod)
  • Martin Soubusta (FMV; studijní obor Mezinárodní obchod)
  • Anton Kovalenko (FPH; studijní obor Podniková ekonomika a management)

Ceny za druhé místo studentům předal děkan FFÚ, pan prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Soutěž byla organizovaná týmově se zaměřením na business projekt. Naši studenti se přihlásili do kategorie „JA Top Brand“.  Hlavním úkolem bylo vytvořit logo firmy s příběhem a 30vteřinový spot svého produktu. Do této soutěže se přihlásilo 31 týmů z vysokých škol z České republiky. Výstupy hodnotilo 20 porotců, zejména se jednalo o manažery a manažerky z řad partnerských organizací a o zástupce inovačních a technologických center napříč ČR.

Ceny do soutěže věnovaly organizace SAP; HPE; FoB.

Gratulujeme k úspěchu!

Úspěch studentů VŠE v univerzitní celostátní soutěži JA Czech