Vědecká rada FFÚ schválila nové docenty

Ve středu 24. února 2021 proběhlo od 9:30 hodin online zasedání vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Na programu jednání byly, mimo jiné, dvě habilitační přednášky uchazečů o titul docenta:

  • paní Ing. Veroniky Solilové, Ph.D. (PEF Mendelovy univerzity v Brně), název habilitační přednášky: „Vyvolané náklady převodních cen“.
  • pana Ing. et Ing. Van Quang Trana, Ph.D. et Ph.D., (KMTP FFÚ VŠE v Praze), název habilitační přednášky: „Makroekonomické modely pro měnovou analýzu: přístup DSGE“.

Vědecká rada vyjádřila v tajném hlasování s návrhem na jmenování obou uchazečů docenty souhlas a návrh bude proto děkanem fakulty Mejzlíkem postoupen paní rektorce Machkové ke jmenování.

K úspěšným habilitačním přednáškám oběma uchazečům gratulujeme!