Vědecká rada FFÚ schválila nového docenta

Ve středu 24. listopadu 2021 proběhlo od 9:30 hodin online zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Na programu jednání byla také habilitační přednáška uchazeče o titul docenta v oboru Finance Ing. Lukáše, Pfeifera, Ph.D., (Česká národní banka, FFÚ VŠE a FE ZČU) na téma „Pokrizová bankovní regulace: zvýšila odolnost bank a omezila procykličnost v jejich chování? A není již příliš komplexní?

Vědecká rada vyjádřila v tajném hlasování s návrhem na jmenování uchazeče docentem jednomyslný souhlas a návrh bude proto děkanem fakulty L. Mejzlíkem postoupen paní rektorce H. Machkové ke jmenování.

K úspěšné habilitační přednášce uchazeči gratulujeme!

 

Vědecká rada FFÚ schválila nového docenta