VŠE navštívil Peer Review tým pro akreditaci AACSB

13. listopadu
15. listopadu
2023

Ve dnech 13.–15. listopadu 2023 proběhla na VŠE závěrečná fáze akreditačního procesu pro získání mezinárodní akreditace AACSB formou Peer Review. AACSB je mezinárodní sítí prestižních vysokých škol ekonomických, jež v současné době sdružuje 1 850 Business Schools. VŠE se stala členem AACSB v roce 2016 a hned zahájila kroky pro získání institucionální akreditacePo schválení Eligibility application, následoval náročný akreditační proces. V roce 2018 jsme odeslali Initial Accreditation Report, v letech 2019, 2020 a 2021 byly vypracovány celkem tři zprávy o pokroku (Progress Reports) a v květnu 2023 závěrečná zpráva (Final Report).

Po písemných zprávách následovala návštěva hodnotitelské komise přímo na VŠE. Členy Peer Review týmu byli prof. Timo Korkeamäki (Finsko), dr. Marylin Wiley (USA) a prof. Reto Steiner (Švýcarsko). Návštěva měla podobu setkání s vedením VŠE i fakult, se zástupci dalších útvarů i se studenty.

Komise identifikovala silné i slabší stránky VŠE a ocenila průběh i organizaci své návštěvy na VŠE a velmi pozitivně hodnotila kolegiální atmosféru, která během celého hodnocení panovala. Konečné udělení akreditace bude rozhodnutím Akreditační komise, která zasedá v Tampě na Floridě 3x ročně (v únoru, dubnu a červenci). Konečné rozhodnutí by mělo být známo v průběhu roku 2024.

VŠE navštívil Peer Review tým pro akreditaci AACSB