VŠE vyhlásila nejlepší učitele roku 2023

V úterý 5. března se rektor VŠE, Petr Dvořák, setkal s nejlepšími pedagogy z Vysoké školy ekonomické v Praze a ocenil jejich vynikající práci.

Pro vyhodnocení Pedagoga roku byla použita data získaná ze studentských evaluací, které se zaměřovaly na kvalitu pedagoga – jeho kvalifikovanost, odbornost, připravenost na přednášky či cvičení, srozumitelnost výkladu, schopnost vysvětlit látku, a také zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy nebo problémy studentů. V porovnání s minulým rokem, kdy byl kladen větší důraz na hodnocení od studentů té fakulty, na které pedagog působí, letos bylo zohledněno hodnocení všech studentů napříč všemi fakultami.

Podle hodnotících kriérií byli vybráni na každé fakultě tři nejlepší pedagogové, kteří byli oceněni.

Na Fakultě financí to byli následující učitelé:

  1. Ing. Jan Molín, Ph.D.
  2. prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
  3. Ing. Ondřej Šíma, Ph.D.

Ocenění učitelé ostatních fakult

Gratulujeme všem oceněným!

 

VŠE vyhlásila nejlepší učitele roku 2023