Výsledky přijímaček do bakalářského a magisterského studia na FFÚ

Ve dnech 22. a 23. června 2020 se konaly na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze online přijímací testy do všech bakalářských a magisterských studijních programů.

Bodové limity pro přijetí do bakalářských studijních programů Body
B-BP Bankovnictví a pojišťovnictví 105
B-DP Zdanění a daňová politika 100
B-FI Finance 130
B-UC Účetnictví a finanční řízení podniku 130

Bodové výsledky jednotlivých testů si každý uchazeč může zobrazit na stránce:

Rozhodnutí o přijetí obdrželi všichni přijetí uchazeči e-mailem a postupně budou tato rozhodnutí vložena také do Studijního informačního systému VŠE v Praze (InSIS), ze kterého každému přijatému uchazeči přijde oznámení s pokyny, jak provést zápis do studia, který je nezbytnou podmínkou přijetí ke studiu.

Druhou nezbytnou podmínkou k tomu, aby se přijatý uchazeč stal studentem naší fakulty (vyžadovanou zákonem o vysokých školách) je doložení středoškolského vzdělání (pro bakalářské studium), resp. bakalářského vzdělání (pro magisterské studium). Prosím proto všechny přijaté uchazeče, aby nám ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. ověřenou kopii bakalářského diplomu (nebo jeho nostrifikaci, pokud studium proběhlo zahraničí, kromě Slovenské republiky) zaslali poštou na adresu:
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
studijní oddělení
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov

Prosíme Vás, abyste tak učinili nejpozději do 15. července 2020 (resp. obratem poté, kdy je budete mít k dispozici).

Všem přijatým uchazečům gratulujeme!