Výsledky přijímacího řízení do BS na FFÚ 2022

V úterý 14. června 2022 se konaly na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů fakulty.

Bodové limity pro přijetí do bakalářských studijních programů: Body
B-BP Bankovnictví a pojišťovnictví 124
B-DP Zdanění a daňová politika 124
B-FI Finance 124
B-UC Účetnictví a finanční řízení podniku 115

Bodové výsledky svých jednotlivých testů si každý uchazeč může zobrazit od čtvrtka 16. 6. 2022:

Rozhodnutí o přijetí obdrží všichni přijatí uchazeči e-mailem a postupně budou tato rozhodnutí vložena také do Studijního informačního systému VŠE v Praze (InSIS), ze kterého každému přijatému uchazeči přijde oznámení s pokyny, jak provést souhlas se zápisem do studia.

Druhou nezbytnou podmínkou k tomu, aby se přijatý uchazeč stal studentem naší fakulty, je doložení středoškolského vzdělání (maturity). Prosíme proto všechny přijaté uchazeče, aby nám elektronickou konverzi maturitního vysvědčení (resp. jeho nostrifikaci, pokud Vaše studium proběhlo v zahraničí, kromě Slovenské republiky) vložili do přihlášky ve studijním informačním systému (InSIS) VŠE v Praze.
Prosíme Vás, abyste tak učinili nejpozději do 26. června 2022 (nejlépe obratem poté, kdy budete mít vysvědčení k dispozici).

Všem přijatým uchazečům gratulujeme!


Protože se do studia nezapíše každý z uchazečů, který byl po přijímacím řízení přijat, je pravděpodobné, že po skončení zápisů bude existovat ještě volná kapacita, díky které bude možné přijmout uchazeče, kteří sice přijímací testy složili, ale nedosáhli v první fázi dostatečného počtu bodů. V takovém případě potřebujeme obdržet odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, abychom jej mohli na uvolněné místo přijmout.

Další informace k podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí