Výsledky přijímacího řízení do BS na FFÚ 2024

V pondělí 10. června 2024 se konaly na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze testy pro přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů fakulty. Bodové výsledky svých testů si každý uchazeč může zobrazit od 11. 6. zde.

Bodové hranice pro přijetí děkan fakulty stanovil takto:

Studijní program Body
B-BP Bankovnictví a pojišťovnictví 120 bodů
B-DP Zdanění a daňová politika 120 bodů
B-FI Finance 128 bodů
B-UC Účetnictví a finanční řízení podniku 120 bodů

Rozhodnutí o přijetí obdrží všichni přijatí uchazeči e-mailem a také prostřednictvím Studijního informačního systému VŠE (InSIS), ze kterého každému přijatému uchazeči přijde oznámení s pokyny, jak provést souhlas se zápisem do studia.

Druhou nezbytnou podmínkou k tomu, aby se přijatý uchazeč stal studentem fakulty, je doložení středoškolského vzdělání (maturity). Prosíme proto přijaté uchazeče, kteří tak dosud neučinili, aby elektronickou konverzi maturitního vysvědčení (resp. jeho nostrifikaci, pokud Vaše studium proběhlo v zahraničí, kromě Slovenské republiky) vložili do přihlášky v InSIS. Prosíme, abyste tak učinili co nejdříve, nejpozději však do 24. 6.

Všem přijatým uchazečům gratulujeme! ❤️

Protože se do studia nezapíší všichni přijatí uchazeči, je pravděpodobné, že po skončení zápisů bude existovat ještě volná kapacita, díky které bude možné přijmout uchazeče, kteří sice přijímací testy složili, ale nedosáhli v první fázi dostatečného počtu bodů. V takovém případě potřebujeme obdržet odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, abychom jej mohli na uvolněné místo přijmout.

Informace k podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí