Výsledky přijímacího řízení do NMS na FFÚ 2023

19. června
2023

V pondělí 19. června 2023 se konaly na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze testy pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů fakulty. Bodové výsledky svých testů si každý uchazeč může zobrazit od 19. 6. zde.

Rozhodnutí o přijetí obdrží všichni přijatí uchazeči e-mailem a také prostřednictvím Studijního informačního systému VŠE (InSIS), ze kterého každému přijatému uchazeči přijde oznámení s pokyny, jak provést souhlas se zápisem do studia.

Druhou nezbytnou podmínkou k tomu, aby se přijatý uchazeč stal studentem fakulty, je doložení bakalářského vzdělání. Postupujte dle pokynů zde. Prosíme, abyste tak učinili co nejdříve, nejpozději však do 25. 6.

Všem přijatým uchazečům gratulujeme! ❤️

Protože se do studia nezapíší všichni přijatí uchazeči, je pravděpodobné, že po skončení zápisů bude existovat ještě volná kapacita, díky které bude možné přijmout uchazeče, kteří sice přijímací testy složili, ale nedosáhli v první fázi dostatečného počtu bodů. V takovém případě potřebujeme obdržet odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, abychom jej mohli na uvolněné místo přijmout.

Informace k podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí