Vzdělávání pracovníků Finanční správy na FFÚ VŠE v Praze

10. července
2019

Ve středu 10. července 2019 podepsala Finanční správa s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti vzdělávání, která umožní pracovníkům finanční správy studovat v bakalářském studijním programu „Zdanění a daňová politika“ vyučovaném na Fakultě financí a účetnictví. Vybraní zaměstnanci Finanční správy díky podepsané smlouvě absolvují plnohodnotné bakalářské studium srovnatelné se všemi ostatními absolventy tohoto studijního programu. Absolventi získají znalosti a dovednosti z oblasti zdanění, daňové politiky, všeobecných ekonomických disciplín, účetnictví a práva v takovém rozsahu, který budou moci využít ve své práci napříč Finanční správou.

Jsem ráda, že naši zaměstnanci dostanou možnost prohloubit své vzdělání. Studium bude zahájeno již v zimním semestru akademického roku 2019/2020, přičemž zájem ze strany pracovníků Finanční správy je značný. Jsem přesvědčena, že studium bude jeho absolventům užitečné ve specializované práci, kterou vykonávají pro daňové subjekty.

Tatjana Richterová (generální ředitelka Finanční správy)

Smlouvu za Finanční správu podepsala ředitelka sekce personální Ing. Lada Taxová, za VŠE v Praze pak rektorka prof. Hana Machková a děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze doc. Ladislav Mejzlík. Podpisu smlouvy byly přítomny také odborné garantky vzájemné spolupráce Ing. Mgr. Eva Ujcová (ředitelka odboru vzdělávání FS) a prof. Alena Vančurová (vedoucí katedry veřejných financí FFÚ). Výběr prvních studentů proběhne tak, aby zahájili své studium již od září 2019.

Podepsaná smlouva navazuje na semináře, které jsme již pro Finanční správu realizovali a posunuje ji na vyšší úroveň. Osobně ji považuji za důležitou formu přenosu poznatků z vysokých škol do praxe a naopak. O studium již projevilo zájem 107 zaměstnanců Finanční správy, z nichž 30 dostane možnost studijní program absolvovat. Těším se na nové studenty a přeji jim úspěchy ve studiu!

Ladislav Mejzlík (děkan Fakulty financí a účetnictví)