Zahájení akademického roku

V pondělí 19. 9. 2022 děkan FFÚ prof. Petr Musílek přivítal nově nastupující bakalářské studenty.

Gratulujeme k přijetí na naší fakultu a přejeme úspěšné zahájení studia.

Zahájení akademického roku