Zemřel prof. Ing. Václav Bakule, DrSc.

V roce 1952 absolvoval profesor Václav Bakule s vyznamenáním Vysokou školu hospodářských věd v Praze, kde získal titul inženýr. Pracoval jako asistent na katedře financí a úvěru, patří k zakladatelům Vysoké školy ekonomické, která vznikla v roce 1953. Díky vedoucímu katedry prof. Tučkovi se začal zabývat mezinárodními financemi, jimž zůstal věrný až do konce své vědecké a pedagogické kariéry.

Byl opakovaně na odborné stáži v Londýně na pobočce Živnobanky. Vydal samostatně dvě odborné knihy, jeho kniha Světové finance byly nejen první učebnicí v Československu k této problematice, ale lze o ní bez nadsázky říci, že na ní vyrostlo několik generací českých finančních ekonomů.

Autorsky a redaktorsky se podílel na řadě dalších monografií, učebnic, skript, obrovský je počet jeho vědeckých studií a odborných posudků.

Působil v řadě akademických funkcí, v 70. a 80. letech byl dvakrát proděkanem Národohospodářské fakulty, byl dlouholetým členem Vědecké rady nejen na Národohospodářské fakultě, ale přes 10 let i celé VŠE, byl členem komise pro obhajoby kandidátských a doktorských prací na VŠE i na VŠE v Bratislavě a členem Akademického senátu VŠE.

Byl velmi aktivní v řadě odborných orgánů a institucí. Z řady odborných aktivit lze zdůraznit především členství v poradním sboru generálního ředitele Státní banky československé pro devizové otázky, členství v redakční radě časopisu Zahraniční obchod, členství v devizovém týmu v ústředí Státní banky československé a v kolegiu Ministerstva financí ČSR, v ediční komisi vědeckého kolegia ekonomie ČSAV.

V roce 1992 se podílel na založení Komory daňových poradců ČR, byl vedoucím katedry veřejných financí a po celý život byl nadšeným a velmi oblíbeným pedagogem.

Vzpomínáme!