Získání potvrzení o studiu a dalších dokumentů s digitálním podpisem online

Studenti si nyní mohou v InSIS vygenerovat nejen elektronické potvrzení o studiu (PDF soubor), které se automaticky digitálně podepíše, ale také potvrzení o průběhu studia (pro stávající studenty; absolventy; studenty, jejichž  studium bylo neúspěšně ukončeno) a výpis studijních výsledků. Absolventi si mohou vygenerovat potvrzení o ukončení studia. Všechny dokumenty jsou dostupné v češtině i v angličtině přes samostatné ikony.

  • Digitální podpis ověřuje původ a obsah dokumentu, elektronický soubor by měly přijímat všechny úřady a firmy stejně jako dosavadní papírové potvrzení s razítkem.
  • Postup vytvoření je pro studenty jednoduchý:
    • V Portálu studenta v aplikaci Moje studium  vyberete aplikaci Tisk dokumentů a v ní Tisk elektronicky pečetěných dokumentů.
    • Vybraný dokument se vygeneruje a předá k digitálnímu podepisování na pozadí.
    • Nejpozději za hodinu bude digitálně podepsaný soubor dostupný ke stažení v úložišti dokumentů.
  • Elektronické potvrzení o studiu se vydává pro aktuální semestr.

Pravost podpisu lze ověřit v samostatných aplikacích na prohlížení PDF souboru (např. Adobe Acrobat Reader). Při zobrazení souboru ve webovém prohlížeči však platnost digitálního podpisu nemusí jít ověřit. Je možné, že někde budou vyžadovat potvrzení o studiu nadále v papírové podobě. V tomto případě mohou studenti s PDF souborem na USB flash disku dojít na kontaktní místo CzechPoint (pošta, většina obecních úřadů), a zde si za poplatek nechat ze souboru vytisknout úředně ověřenou kopii potvrzení o studiu.

Získání potvrzení o studiu a dalších dokumentů s digitálním podpisem online