Získání potvrzení o studiu a dalších dokumentů s digitálním podpisem online

Studenti si mohou v InSIS vygenerovat dokumenty s digitálním podpisem. Všechny dokumenty jsou dostupné v češtině i v angličtině přes samostatné ikony. Digitální podpis ověřuje původ a obsah dokumentu, elektronický soubor přijímá většina úřadů a firem. V InSIS lze vygenerovat:
  • elektronické potvrzení o studiu (pro aktuální semestr),
  • potvrzení o průběhu studia (pro stávající studenty; absolventy; studenty, jejichž studium bylo neúspěšně ukončeno),
  • výpis studijních výsledků,
  • potvrzení o ukončení studia (pro absolventy).

Postup vytvoření je pro studenty jednoduchý:

  • V Portálu studenta v aplikaci Moje studium vyberete aplikaci Tisk dokumentů.
  • Vybraný dokument se vygeneruje a předá k digitálnímu podepisování na pozadí.
  • Nejpozději za hodinu bude digitálně podepsaný soubor dostupný ke stažení v Úložišti dokumentů.

Pravost podpisu lze ověřit v samostatných aplikacích na prohlížení PDF souboru (např. Adobe Acrobat Reader). Při zobrazení souboru ve webovém prohlížeči však platnost digitálního podpisu nemusí jít ověřit.

Je možné, že někde budou vyžadovat potvrzení o studiu nadále v papírové podobě. V tomto případě mohou studenti s PDF souborem na USB flash disku dojít na kontaktní místo CzechPoint (pošta, většina obecních úřadů), a zde si za poplatek nechat ze souboru vytisknout úředně ověřenou kopii potvrzení o studiu, případně využít tisk papírového formuláře v InSIS a přijít na studijní oddělení v úředních hodinách.

Získání potvrzení o studiu a dalších dokumentů s digitálním podpisem online