Výsledky anket absolventů FFÚ VŠE

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze přistupuje aktivně k problematice uplatnění jejích absolventů v praxi. K tomuto účelu probíhají mimo jiné dotazníková šetření mezi absolventy, díky kterým získává fakulta potřebnou zpětnou vazbu ke kvalitě absolvovaného studia. Ankety probíhají ve třech vlnách, a to v den promocí, 1 rok po ukončení studia a 2-3 roky po ukončení studia. Získaná data jsou souhrnně zpracována v následujících přehledných grafech.

(HS = hlavní specializace (studijní program), VS = vedlejší specializace)