Promoce absolventů FFÚ

Slavnostní promoce absolventů bakalářského i navazujícího magisterského studia všech studijních oborů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze se uskuteční 7. září 2020. V tomto termínu budou promováni: absolventi bakalářského studia, kteří měli mít promoci 20. března 2020 absolventi navazujícího magisterského studia, kteří měli mít promoci 20. března 2020 absolventi navazujícího magisterského studia, […]

Promoce absolventů FFÚ

Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku

Katedra manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze otevírá od listopadu 2020 dvousemestrální vzdělávací kurz „Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku“. Tento program je určen pracovníkům na manažerských pozicích i controllerům. Je přínosný pro všechny, kteří pracují s výstupy z informačních a účetních systémů a potřebují porozumět jejich skutečnému obsahu a […]

Promoce absolventů FFÚ

Přihlášky na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v LS 2021 pro studenty 2. ročníků Bc. studia

Další výběrové řízení (6.7. – 15.7.2020) na výměnné pobyty ve 2. ročníku bakalářského studia OZS zveřejnilo nabídku míst pro nadcházející přihlašování na semestrální výměnné pobyty v LS 2021 pro studenty 2. ročníku bakalářského studia. Studenti si budou moci vybírat z míst na partnerských školách v Evropě i v zámoří. Přihlášku lze podat nejen v angličtině, ale i […]

Promoce absolventů FFÚ

Prázdninový provoz studijního oddělení

Během letních prázdnin (tj. od 1. července do 31. srpna 2020) se úřední hodiny studijního oddělení konají každou středu od 9.00 do 12.00. Případné změny budou uvedeny na stránkách FFÚ. Studenti si nyní mohou v InSIS vygenerovat potvrzení o studiu a další dokumenty s elektronickým podpisem (viz https://ffu.vse.cz/aktuality/ziskani_potvrzeni_s_digitalnim_podpisem_online). Přejeme vám krásné léto. Studijní oddělení FFÚ

Promoce absolventů FFÚ

Výsledky přijímaček do bakalářského a magisterského studia na FFÚ

Ve dnech 22. a 23. června 2020 se konaly na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze online přijímací testy do všech bakalářských a magisterských studijních programů. Bodové limity pro přijetí do bakalářských studijních programů Body B-BP Bankovnictví a pojišťovnictví 105 B-DP Zdanění a daňová politika 100 B-FI Finance 130 B-UC Účetnictví a finanční řízení […]

Promoce absolventů FFÚ

Online přijímací testy do bakalářského studia na FFÚ 2020

V letošním roce Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze vzhledem k pandemii COVID-19 prominula výjimečně části studentů přijímací test a přijala je ke studiu na základě jejich vynikajícího studijního prospěchu z matematiky a angličtiny na střední škole. Zbývající část uchazečů, kterou můžeme ke studiu přijmout, bude přijata na základě výsledků z online přijímacího testu […]

Promoce absolventů FFÚ

Úprava pravidel přijímacího řízení na FFÚ VŠE v Praze

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů umožnil vysokým školám změnit původně naplánovaný termín a již vyhlášená pravidla přijímacího řízení konaného v roce 2020, pokud tuto změnu vyhlásí (v souladu s § 3 Přijímání ke studiu) ve […]

Promoce absolventů FFÚ

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“

Co byste řekli na příležitost získat během studia dvojí zajímavou a v praxi žádanou kvalifikaci, kromě ekonomického vzdělání si osvojit lektorské dovednosti, které lze uplatnit v profesním vzdělávání jako manažeři firemního vzdělávání, jako organizátoři vzdělávacích akcí, jako lektoři, mentoři, kouči, metodici dalšího vzdělávání? Chtěli byste významně zdokonalit své komunikační a prezentační dovednosti? Máte zájem rozvinout […]

Promoce absolventů FFÚ

Získání potvrzení o studiu a dalších dokumentů s digitálním podpisem online

Studenti si nyní mohou v InSIS vygenerovat nejen elektronické potvrzení o studiu (PDF soubor), které se automaticky digitálně podepíše, ale také potvrzení o průběhu studia (pro stávající studenty; absolventy; studenty, jejichž  studium bylo neúspěšně ukončeno) a výpis studijních výsledků. Absolventi si mohou vygenerovat potvrzení o ukončení studia. Všechny dokumenty jsou dostupné v češtině i v angličtině přes samostatné ikony. Digitální podpis ověřuje původ a obsah […]

Promoce absolventů FFÚ