Rubrika: Zpravodaj

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

Ve středu 28. dubna 2021 od 18:00 hodin Vás co nejsrdečněji zveme na on-line přednášku v rámci projektu Absolventské středy na VŠE na téma „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“, na které vystoupí JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. (předseda senátu Nejvyššího správního soudu). Kdy: středa 28. dubna 2021, od 1800 hodin Kde: […]

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

FFÚ přeje všem veselé Velikonoce!

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze přeje všem studentům, zaměstnancům, spolupracovníkům a ostatním spřízněným duším fakulty klidné prožití velikonočních svátků a načerpání imunity a motivace do další práce.

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

Vědecká rada FFÚ schválila nové docenty

Ve středu 24. února 2021 proběhlo od 9:30 hodin online zasedání vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Na programu jednání byly, mimo jiné, dvě habilitační přednášky uchazečů o titul docenta:

paní Ing. Veroniky Solilové, Ph.D. (PEF Mendelovy univerzity v Brně), název habilitační přednášky: „Vyvolané náklady převodních cen“.
pana Ing. et Ing. Van Quang Trana, Ph.D. et Ph.D., (KMTP FFÚ VŠE v Praze), název habilitační přednášky: „Makroekonomické modely pro měnovou analýzu: přístup DSGE“.

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

3. otázky a odpovědi s děkanem FFÚ

Dnešním dnem začíná nový (letní) semestr, který bude s ohledem na proti pandemická opatření probíhat opět formou online výuky a v této souvislosti chceme navázat na osvědčenou tradici „otázek a odpovědí“ s děkanem FFÚ, které se v minulém semestru konaly již dvakrát. Vzhledem k omezení počtu účastníků v online schůzce prostřednictvím MS Teams, které se […]

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

Dva odborníci FFÚ byli jmenováni členy rozkladových komisí ÚOHS

Téměř třicet subjektů z oblasti veřejné správy, akademické sféry i profesních i nevládních organizací nominovalo své kandidáty na členy rozkladových komisí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dva odborníky navrhla i VŠE a oba předseda ÚOHS Petr Mlsna do rozkladových komisí vybral. Jedná se o doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc., kterého  jmenoval do rozkladové komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a doc. Ing. Tomáše Krabce, MBA, Ph.D., který byl jmenován do rozkladové komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže.

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

Rektorka předala diplomy novým docentkám FFÚ

V úterý 2. února 2021 předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Hana Machková během online jednání Vědecké rady VŠE v Praze jmenovací dekrety čtyřem novým docentům z nichž se ve dvou případech jedná o nové docentky Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze:

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. – docentka katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze obhájila habilitační práci na téma „Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společnost“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 24. června 2020. Byla jmenována docentkou pro obor Účetnictví a finanční řízení s účinností od 1. srpna 2020.

doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D. – docentka katedry veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze obhájila habilitační práci na téma „Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 24. června 2020. Byla jmenována docentkou pro obor Finance s účinností od 1. srpna 2020.

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

Lukáš Hulínský představí FFÚ na online veletrhu Congroo Fair

Ve dnech od 25. ledna 2021 do 7. února 2021 probíhá online veletrh vysokých škol a vyšších odborných škol Congroo Fair, na kterém se bude prezentovat také Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze. Online vystoupení na tomto veletrhu bude mít Lukáš hulínský, který je absolventem naší fakulty (momentálně doktorandem katedry veřejných financí) a zároveň zástupcem studentů v Akademickém senátu VŠE v Praze.

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“
-

FFÚ je na online veletrhu vysokých škol

Od úterý 26. ledna 2021 do čtvrtka 28. ledna 2021 probíhá online veletrh vysokých škol, na kterém najdete i virtuální stánek Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Na otázky zájemců a uchazečů o studium na naší fakultě budou za naší fakultu odpovídat naše kolegyně a kolegové: Lucie Horáčková, Gabriela Horáková, Savina Finardi a Lukáš Hulínský. […]

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Kdy se bude konat?
V pondělí 25. ledna 2021 od 14:00 hodin2
Kde se koná?
Online, formou živého přenosu na YouTube
Co se dozvíte?
Vše o přijímačkách, studijních programech, studiu a uplatnění absolventů formou prezentace a následných odpovědí na vaše dotazy v chatu
Kdo tam bude?
Děkan fakulty s proděkany a garanty studijních programů a zástupci studentů
Můžu mít dotazy?
Ano, vedení fakulty, garanti programů i studenti fakulty budou odpovídat na vaše dotazy v chatu.
Můžu si prohlédnout školu?
Ano, nabídneme videoprohlídku školy.

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

PF 2021

Jménem vedení Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze přeji v novém roce 201 všem studentům, absolventům, zaměstnancům, spolupracovníkům a příznivcům fakulty mnoho studijních a pracovních úspěchů, osobní spokojenosti a zejména pevné zdraví! Ladislav Mejzlík.

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“