Rubrika: Zpravodaj

-

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

Vzhledem k rozvolňování omezení vyvolaných pandemií COVID-19 se Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze rozhodla uspořádat v pondělí 21. června 2021 slavnostní promoce pro ty absolventy, kteří skončili své navazující magisterské studium v letním semestru 2020/2021 (tedy podle fakultního harmonogramu studia v období od 7.2.2021 do 12.6.2021).  Vzhledem k aktuálně platným omezením a celkové kapacitě Vencovského auly je možné, aby se v jednom kole promoce zúčastnilo maximálně 40 absolventů a každý z nich si mohl pozvat maximálně 4 hosty.

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online
-

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů

Zveme Vás na 10. jubilejní ročník konference Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, který se tentokráte uskuteční online uskuteční v pátek 4. června 2021 od 9:00 hodin s podtitulem: „Banky a finanční trhy v „pocovidové“ době“ Konference je určená pro širokou odbornou veřejnost, akademickou obec a zástupce finančních i nefinančních společností. Konference Rozvoj a inovace […]

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

Online přednáška: KB lídrem v nové éře bankovnictví

Klub absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze zve co nejsrdečněji všechny absolventy, studenty a zaměstnance fakulty na online přednášku s názvem „KB lídrem v nové éře bankovnictví“, v rámci které vystoupí Ing. Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. Přednáška bude zaměřena na adaptaci KB na nové trendy v ekonomice s […]

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

Online semináře o prevenci syndromu vyhoření a zvládání psychické zátěže

Akademická psychologická poradna vypisuje pro studenty VŠE v Praze online semináře PhDr. Lenky Šilerové, Ph.D. zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, zvládání psychické zátěže či omezení studijního selhání.

Semináře jsou vedeny interaktivní formou, využívají principů pozitivní psychologie, time-managementu, mindfulness a moderních přístupů k psychohygieně.

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

Průměry pro přijetí do BS stanoveny

Vzhledem k omezením v důsledku pandemické situace se (stejně jako v minulém roce) rozhodla Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze:

odpustit přijímací test do všech svých bakalářských studijních programů těm uchazečům z českých a slovenských středních škol, kteří mají vynikající studijní výsledky a
umožnit ostatním skládat test z matematiky a angličtiny on-line.

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

Chcete se na něco zeptat nejen děkana FFÚ?

Výuka v aktuálním (letním) semestru 2021 se chýlí do svého závěru a blíží se zkouškové období. To je vhodný okamžik k uspořádání dalších (již čtvrtých) online „otázek a odpovědí“ s děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Ladislavem Mejzlíkem. 4. online setkání děkana se studenty bude (stejně jako v případě minulých otázek a odpovědí) […]

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

FFÚ Research Newsletter (spring 2021)

Jarní (2021) zpravodaj o vědě a výzkumu na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze.

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

Beseda (nejen) pro studenty vybrané ke studiu v zahraničí pro akademický rok 2021/2022

Srdečně zveme všechny studenty FFÚ na besedu o studiu v zahraničí, která se uskuteční pod taktovkou proděkanky pro zahraniční vztahy FFÚ doc. Marcely Zárybnické Žárové. Seminář je určen především studentům, kteří byli vybráni ke studiu v zahraničí, ale zároveň je otevřen všem ostatním, které studijní výjezdy do zahraniční zajímají. V rámci besedy se o své […]

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

Ve středu 28. dubna 2021 od 18:00 hodin Vás co nejsrdečněji zveme na on-line přednášku v rámci projektu Absolventské středy na VŠE na téma „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“, na které vystoupí JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. (předseda senátu Nejvyššího správního soudu). Kdy: středa 28. dubna 2021, od 1800 hodin Kde: […]

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

Vědecká rada FFÚ schválila nové docenty

Ve středu 24. února 2021 proběhlo od 9:30 hodin online zasedání vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Na programu jednání byly, mimo jiné, dvě habilitační přednášky uchazečů o titul docenta:

paní Ing. Veroniky Solilové, Ph.D. (PEF Mendelovy univerzity v Brně), název habilitační přednášky: „Vyvolané náklady převodních cen“.
pana Ing. et Ing. Van Quang Trana, Ph.D. et Ph.D., (KMTP FFÚ VŠE v Praze), název habilitační přednášky: „Makroekonomické modely pro měnovou analýzu: přístup DSGE“.

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online