Rubrika: Zpravodaj

12. ročník odborného semináře NÚR

Dovolujeme si Vás pozvat již na 12. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře bude upozornění na novinky a na časté chyby v účetnictví a zároveň doporučení, jak správně postupovat při řešení vybraných problémů v účetnictví, auditu a daních. Stejně jako i v minulých letech budou představeny nové interpretace účetních […]

12. ročník odborného semináře NÚR

Prof. Robert S. Kaplan – doctor honoris causa

Na návrh vědecké rady Fakulty financí a účetnictví ze dne 13. listopadu 2019 rozhodla dne 26. listopadu 2019 vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze o udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Robertu S. Kaplanovi, emeritnímu profesoru Harvard Business School. Profesor Robert S. Kaplan je přední světový odborník v oblasti strategického řízení, řízení rizik […]

12. ročník odborného semináře NÚR

Mimořádné promoce absolventů NMS

Vážená absolventko, vážený absolvente,  po ukončení Vašeho navazujícího magisterského studia jsme byli nuceni v důsledku epidemiologické situace zrušit Vaši plánovanou promoci. Toto rozhodnutí nás netěšilo a nebylo pro nás jednoduché. Na organizaci promocí jsme však nikdy zcela nerezignovali a jsme rádi, že nyní všem svým absolventům magisterských studijních programů, kterých se to dotklo, můžeme promoci nahradit v novém mimořádném […]

12. ročník odborného semináře NÚR
-

Pozvánka na konferenci Czech Corporate Finance Forum

Katedra financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Vás srdečně zve na konferenci Czech Corporate Finance Forum s letošním podtitulem „Vítězové kovidové krize a jejich řešení“. Konference se koná 8. září 2021 a bližší informace o programu a přihlašování naleznete na samostatných webových stránkách konference na adrese: ccff.vse.cz. Těšíme se na Vaši účast […]

12. ročník odborného semináře NÚR
-

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů

Zveme Vás na 10. jubilejní ročník konference Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, který se tentokráte uskuteční online uskuteční v pátek 4. června 2021 od 9:00 hodin s podtitulem: „Banky a finanční trhy v „pocovidové“ době“ Konference je určená pro širokou odbornou veřejnost, akademickou obec a zástupce finančních i nefinančních společností. Konference Rozvoj a inovace […]

12. ročník odborného semináře NÚR

Online přednáška: KB lídrem v nové éře bankovnictví

Klub absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze zve co nejsrdečněji všechny absolventy, studenty a zaměstnance fakulty na online přednášku s názvem „KB lídrem v nové éře bankovnictví“, v rámci které vystoupí Ing. Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. Přednáška bude zaměřena na adaptaci KB na nové trendy v ekonomice s […]

12. ročník odborného semináře NÚR

Online semináře o prevenci syndromu vyhoření a zvládání psychické zátěže

Akademická psychologická poradna vypisuje pro studenty VŠE v Praze online semináře PhDr. Lenky Šilerové, Ph.D. zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, zvládání psychické zátěže či omezení studijního selhání.

Semináře jsou vedeny interaktivní formou, využívají principů pozitivní psychologie, time-managementu, mindfulness a moderních přístupů k psychohygieně.

12. ročník odborného semináře NÚR

Průměry pro přijetí do BS stanoveny

Vzhledem k omezením v důsledku pandemické situace se (stejně jako v minulém roce) rozhodla Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze:

odpustit přijímací test do všech svých bakalářských studijních programů těm uchazečům z českých a slovenských středních škol, kteří mají vynikající studijní výsledky a
umožnit ostatním skládat test z matematiky a angličtiny on-line.

12. ročník odborného semináře NÚR

Chcete se na něco zeptat nejen děkana FFÚ?

Výuka v aktuálním (letním) semestru 2021 se chýlí do svého závěru a blíží se zkouškové období. To je vhodný okamžik k uspořádání dalších (již čtvrtých) online „otázek a odpovědí“ s děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Ladislavem Mejzlíkem. 4. online setkání děkana se studenty bude (stejně jako v případě minulých otázek a odpovědí) […]

12. ročník odborného semináře NÚR

FFÚ Research Newsletter (spring 2021)

Jarní (2021) zpravodaj o vědě a výzkumu na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze.

12. ročník odborného semináře NÚR