Národní rozpočtová rada – první rok dohledu

Ve středu 27. března 2019 proběhla od 18:00 hodin v posluchárně RB 211 odborná přednáška z cyklu absolventských střed na téma:

  • Národní rozpočtová rada – první rok nezávislého a odborného dohledu nad dodržováním rozpočtových pravidel

Koncem ledna zahájila již druhý rok své existence Národní rozpočtová rada – tým nezávislých odborníků, kteří hlídají, aby veřejné instituce dodržovaly rozpočtová pravidla a dbaly na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Jak se Radě daří naplňovat její poslání? Proč nejsou české veřejné finance v tuto chvíli dlouhodobě udržitelné a co se s tím dá dělat? O tom všem hovořili členové národní rozpočtové rady.

  • Eva Zamrazilová a Jan Pavel

Z akce vám přinášíme fotografie, které nafotil pan Daniel Hamerník: