1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výroční zprávy FFÚ

Související stránky

Výroční zprávu fakulty zpracovává za uplynulý kalendářní rok děkan ve spolupráci s proděkany, vedoucími kateder a ostatními spolupracovníky a předkládá ji ke schválení Akademickému senátu fakulty.

Z aktuální výroční zprávy Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za vyjímáme první stranu obálky a úvodní slovo děkana:

FFU_VSE_vyrocni_zprava_2015-stránka_01 FFU_VSE_vyrocni_zprava_2015-stránka_02

Výroční zprávy fakulty za jednotlivé minulé roky: