Termíny

19.12.2016 - 3.2.2017 - Zkouškové období 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Výroční zprávy FFÚ

Související stránky

Výroční zprávu fakulty zpracovává za uplynulý kalendářní rok děkan ve spolupráci s proděkany, vedoucími kateder a ostatními spolupracovníky a předkládá ji ke schválení Akademickému senátu fakulty.

Z aktuální výroční zprávy Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za vyjímáme první stranu obálky a úvodní slovo děkana:

FFU_VSE_vyrocni_zprava_2015-stránka_01 FFU_VSE_vyrocni_zprava_2015-stránka_02

Výroční zprávy fakulty za jednotlivé minulé roky: