Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výroční zprávy FFÚ

Související stránky

Výroční zprávu fakulty zpracovává za uplynulý kalendářní rok děkan ve spolupráci s proděkany, vedoucími kateder a ostatními spolupracovníky a předkládá ji ke schválení Akademickému senátu fakulty.

Z aktuální výroční zprávy Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za vyjímáme první stranu obálky a úvodní slovo děkana:

FFU_VSE_vyrocni_zprava_2015-stránka_01 FFU_VSE_vyrocni_zprava_2015-stránka_02

Výroční zprávy fakulty za jednotlivé minulé roky: