Výroční zprávy FFÚ

Výroční zprávu fakulty zpracovává za uplynulý kalendářní rok děkan ve spolupráci s proděkany, vedoucími kateder a ostatními spolupracovníky a předkládá ji ke schválení Akademickému senátu fakulty.

Z aktuální výroční zprávy Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za vyjímáme první stranu obálky a úvodní slovo děkana:

FFU_VSE_vyrocni_zprava_2015-stránka_01 FFU_VSE_vyrocni_zprava_2015-stránka_02

Výroční zprávy fakulty za jednotlivé minulé roky:


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague