Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studium

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia tři akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace o doktorském studiu a zkouškách jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v doktorských studijních programech.

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje pod vedením svého školitele. Informace o systému studia a vybrané informace k publikačním databázím lze nalézt zde. Instruktážní videa FIS VŠE, jak pracovat s databazemi WOS a Scopus, jsou umístěny zde.

K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek a s ohledem na kapacitu školitelů. Informace o přijímacím řízení získá uchazeč v sekci pro uchazeče o studium.