Informace pro studenty předmětů zabezpečovaných Fakultou financí a účetnictví

Vážené studentky a vážení studenti předmětů Fakulty financí a účetnictví,

v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, přijalo vedení VŠE odpovídající mimořádné opatření.

1. Zrušena je nejen prezenční výuka ve škole, ale i konzultační hodiny učitelů, studijních referentek a ostatních zaměstnanců školy.

2. Učitele, studijní referentky či sekretářky kateder však můžete v případě potřeby kontaktovat vzdálenou formou komunikace, nejlépe e-mailem, případně telefonicky dle informací poskytnutých vyučujícím, či zveřejněných na webu fakulty https://ffu.vse.cz/aktuality/rezim-ffu-po-dobu-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi/

3. Výuka předmětů zabezpečovaných naší fakultou bude nadále probíhat (až do odvolání mimořádného opatření) prostřednictvím pravidelného samostudia a návazného vypracovávání úkolů, potřebné informace a podklady Vám budou poskytovat vyučující (či garanti) jednotlivých předmětů. Učitelé s Vámi budou komunikovat především prostřednictvím školních e-mailů, či jinou vhodnou formou. Prosím Vás o spolupráci s učiteli a o včasné plnění a odevzdávání zadaných úkolů v zájmu úspěšného završení tohoto semestru.

Všem nám je líto, že se s Vámi momentálně nemůžeme osobně potkávat, ale věřím, že přesto tento semestr společnými silami zvládneme.

S pozdravem

Dana Dvořáková