Rozvoj spolupráce Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze se středními školami

Začátkem roku 2021 oslovila Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ředitelky a ředitele středních škol z celé České republiky s nabídkou rozvoje vzájemné spolupráce. Naším cílem je probuzení zájmu studentů středních škol o svět financí, účetnictví a souvisejících disciplín.

Zástupcům středních škol byla nabídnuta možnost online prezentace, v rámci které by se studenti i pedagogové středních škol dozvěděli podrobnější informace o Fakultě financí a účetnictví, jejím zaměření i o organizaci studia. O tuto aktivitu projevilo zájem velké množství středních škol.

Součástí rozvoje vzájemné spolupráce byly dva online dotazníky:

  1. Anketa pro pedagogy středních škol – obsahovala 3 věcné otázky zaměřené na možnosti usnadnění přechodu studentů ze střední na vysokou školu. Prostřednictvím dotazníku získala naše fakulta důležitou zpětnou vazbu, která může usnadnit nástup absolventů středních škol na vysokou školu.
  2. Kvíz pro studenty středních škol – obsahoval 20 věcných, různě obtížných i odlehčených otázek z oblasti financí a účetnictví.

Anketu pro pedagogy vyplnilo 208 respondentů a kvíz pro studenty 640 respondentů. Krátké vyhodnocení získaných dat je k dispozici zde.

Vyplnění dotazníků bylo mimo jiné motivováno soutěží o věcné ceny – přikládáme malou galerii fotek výherců, přesněji řečeno výherkyň, které se s námi o svou radost podělily.

Děkujeme všem, kteří vyjádřili zájem o rozvoj spolupráce, dali nám zpětnou vazbu či vyplnili dotazník, a věříme, že naše spolupráce bude i nadále úspěšně pokračovat.

 

S touto aktivitou nám pomáhá: